ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 38/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 38/02 Launensia

Adresa sídla ZO:Družstevní 408/23
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ:682 98 919
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Vlastislav Vlačiha
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 935 046
e-mail: vlaciha.geo[zavináč]seznam[tečka]cz, info[zavináč]launensia[tečka]cz
http://www.launensia.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: mapování vybraných druhů rostlin a živočichů

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Přírodou obce Hrobčice

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Orchideje Českého středohoří, 1000 výtisků

Ostatní činnost

jmenovitě: Činnost pozemkového spolku Launensia

Počet členů:15
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ÚSTÍ NAD LABEM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 742/98 do 31.03.2020.