ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 29/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Kulíšek

Adresa sídla ZO:Na Pátku 882/II
337 01 ROKYCANY
IČ:483 83 198
Statutární zástupce (předseda):Daniel Šatra
Kontakty pro veřejnost:telefon: 739 459 459
e-mail: csopkulisek[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana pěvců, sov a dravců

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:110
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROKYCANY a dále správní uzemí obce: okres Rokycany.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1778/96 do 31.03.2020.