ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 76/04 JASENICE

Adresa sídla ZO:Jasenice 8E
756 41 LEŠNÁ
IČ:751 46 223
Statutární zástupce (předseda):František Indrák
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 338 661
e-mail: DIndrakk[zavináč]gmail[tečka]com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

Environmentální výchova

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LEŠNÁ a dále správní uzemí obce: Vsetín.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 724/93 do 31.03.2019.