ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 55/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP POZOŘICE

Adresa sídla ZO:Horní Kopec 291
664 07 POZOŘICE
IČ:652 66 901
Statutární zástupce (předseda):Václav Fuchs
Kontakty pro veřejnost:telefon: 534 009 133, 724 177 938
e-mail: eliska.crhova[zavináč]seznam[tečka]cz, adam.jaromir[zavináč]volny[tečka]cz
http://csop-pozorice.cz
http://https://www.facebook.com/%C4%8CSOP-Pozo%C5%99ice-392101677627728/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Mokřad, tůň pro obojživelníky, péče o studánky, okruhy ptačích budek, plodonosné stromy pro zvěř - aleje

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Údolí Hostěnického potoka; Studánky v okolí Pozořic; Žalmanova cesta; Naučná stezka F. Neužila, Naučná stezka Poustka, 2 NT Panská skala u Habrovan, NT v Panské zahradě v Pozořicích

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: Vítání jara, Otevírání studánek, účast na dni dětí, Týden otevřených dveří v EC, Akce ukliďme svět, vycházky, besedy, Štěpánská koleda, Péče o okruhy ptačích budek

Počet členů:35
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce POZOŘICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1694/91 do 31.03.2019.