ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 47/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Modrý dům

Adresa sídla ZO:Kostelecké Horky 25
517 41 Kostelecké Horky
IČ:228 85 463
Statutární zástupce (předseda):Petr Kulíšek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop.veliny[zavináč]krajiny[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Stezka rytíře Velingera, Stezka Mezi Orlicemi

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kostelecké Horky.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-11-1128 do 31.03.2019.