ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 67/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP SOSNOVÁ

Adresa sídla ZO:Sosnová
793 14 Sosnová
IČ:712 14 631
Statutární zástupce (předseda):Alois Hutera
Kontakty pro veřejnost:telefon: 554 793 240
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana zvířat proti týrání

Ostatní činnost

jmenovitě: Účast na akcích pořádaných obecním úřadem (brigády), údržba letního areálu obce Sosnová

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Sosnová.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2019/91 do 31.03.2020.