ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 64/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Rakovec

Adresa sídla ZO:M. Gorkého 577/12
682 01 VYŠKOV
IČ:658 41 964
Statutární zástupce (předseda):Zdenek Cetkovský
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Rakovecké údolí

Počet členů:19
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VYŠKOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2398/91 do 31.03.2019.