ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 13/19

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Včelaříci

Adresa sídla ZO:Vladislavova 248
269 01 Rakovník
IČ:074 23 675
Statutární zástupce (předseda):Jiří Cafourek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 739 121
e-mail: vcelarici[zavináč]email[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 6

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: chov čmeláků a včel samotářek

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Rakovník.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2071/18 do 31.03.2020.