ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 60/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

Adresa sídla ZO:Vrchlického 2859/15
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČ:479 30 268
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Kamil Navrátil
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 532 504
e-mail: navratil.kamil[zavináč]gmail[tečka]com, navratil[zavináč]oakm[tečka]cz
http://www.naucnastezka.cz
http://www.stare-odrudy.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Zámeček, NS biocentrum Hráza a biokoridor Zacharka, NS Stonáč (v rekonstrukci)

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KROMĚŘÍŽ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 345/96 do 31.03.2019.