ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 67/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Město Albrechtice

Adresa sídla ZO:Nerudova 521/12
793 95 MĚSTO ALBRECHTICE
IČ:227 68 769
Statutární zástupce (předseda):Alena Křištofová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 725 593 083
e-mail: ansiska[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.facebook.com/Zámecký-park-Město-Albrechtice-ČSOP-Město-Albrechtice-23
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Ostatní činnost

jmenovitě: osvětové akce pro děti ze ZŠ, MŠ

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MĚSTO ALBRECHTICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-11-1932 do 31.03.2019.