ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 40/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Teplice - FERGUNNA

Adresa sídla ZO:Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 TEPLICE
IČ:660 91 691
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Rous
Kontakty pro veřejnost:telefon: 734 802 066, 603 571 202
e-mail: jirous1[zavináč]centrum[tečka]cz, jiri.rous[zavináč]pireo[tečka]cz
http://www.znkr.cz/clanek/683-zo-Csop-teplice-ps-fergunna-kdo-jsme-a-co-delame/
http://www.pestry-bunt.eu/home-%C4%8Desky/p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-biodiver
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: akce v Krušných horách a Českém středohoří, tvorba a obnova mokřadů a toků

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy vodní

- zemědělství

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 1

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2

Environmentální výchova

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Naturschutzzentrum ERZGEBIRGE (Německo), Georgefendel (Německo), MŽP Saska

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s nevládními organizacemi (DĚTI ZEMĚ, SPOLEK NA OCHRANU kRUŠNÝCH HOR, HNUTÍ DUHA, ...), aktivní spolupráce s AOPK, KÚ Ústí n/Labem, Ma-ODŽP Teplice, CHKO LP a ČS, LČR, muzeum Tce a Chom..

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TEPLICE a dále správní uzemí obce: v Ústeckém kraji.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 531/94 do 31.03.2020.