ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 59/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP MARGARITA

Adresa sídla ZO:Svatopluka Čecha 1716/6
586 01 JIHLAVA
IČ:426 34 652
Statutární zástupce (předseda):Libor Zajíček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 047 182, 732 419 812
e-mail: tomas.krasensky[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JIHLAVA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 237/1992 do 31.03.2020.