ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 06/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

Adresa sídla ZO:U Remízu 256
285 06 SÁZAVA
IČ:652 48 490
Statutární zástupce (předseda):Ing. Bohuslav Vtípil
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 273 770
e-mail: Vtipil[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-votocnice.htm
http://www.mestosazava.cz/naucna-stezka-votocnice/ds-1223/p1=5214
http://https://www.facebook.com/ochrana.prirody.Sazava
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 10

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Votočnice

Ochrana společenských zvířat

- provoz útulku pro společenská zvířata

jiné: Sběrné místo SHŽ Vlašim

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

Ostatní činnost

jmenovitě: Akreditovaný pozemkový spolek Sázava, územní plánování, protipovodňová ochrana, veřejná doprava a cyklodoprava

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce SÁZAVA a dále správní uzemí obce: obce Rataje nad Sázavou, Ledečko, Samopše, Úžice, Oplany, Stříbrná Skalice, Chocerady, Vlkančice, Xaverov, Choratice, Drahňovice, Ostředek, Nučice, Jevany, Konojedy, Černé Voděrady, Kostelní Střimelice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 669/96 do 31.03.2020.