ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 1A Rosnička

Adresa sídla ZO:Zeleného 3107/50
616 00 BRNO
IČ:136 91 368
Statutární zástupce (předseda):Oldřich Bednář
Kontakty pro veřejnost:telefon: 549 248 261
e-mail: robinia[zavináč]volny[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1847/91 do 31.03.2020.