ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 35/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN

Adresa sídla ZO:Rychnovská 124
468 01 Kokonín
IČ:067 64 169
Statutární zástupce (předseda):Marek Drápal
Kontakty pro veřejnost:telefon: 481 120 877
e-mail: marek.drapal[zavináč]csopkokonin[tečka]cz
http://www.csopkokonin.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 15

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:21
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kokonín.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2324/2017 do 31.03.2020.