ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 75/20

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Ruda

Adresa sídla ZO:Na Vyhlídce 38
789 63 Ruda nad Moravou
IČ:059 92 222
Statutární zástupce (předseda):Jitka Maixnerová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 663 801
e-mail: bornea[zavináč]centrum[tečka]cz
http://csopruda.cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:18
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Ruda nad Moravou.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 481/2017 do 31.03.2020.