ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

Adresa sídla ZO:Bartošovice 146
742 54 Bartošovice
IČ:476 57 901
Statutární zástupce (předseda):Petr Orel
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 271 836, 723 648 759
e-mail: orel[zavináč]csopnj[tečka]cz, zachr.stanice.bartosovice[zavináč]csopnj[tečka]cz
http://www.csopnj.cz
http://www.orelskalni.cz
http://www.sycekobecny.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: záchranné projekty (sýček obecný, sova pálená, orel skalní, atd.)

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sýček obecný, sova pálená

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Alcedo Čadca SR, Záchranná stanice Zázrivá SR

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Bartošovice a dále správní uzemí obce: ZO ČSOP Nový Jičín provozuje záchrannou stanici a Centrum ekologické výchovy v Bartošovicích.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2539/91 do 31.03.2020.