ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO 54/13a ČSOP Ciconia

Adresa sídla ZO:Křížkovského 198/23
603 00 BRNO
IČ:621 59 992
Statutární zástupce (předseda):David Kraus
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 319 245, 730 149 847
e-mail:
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Bocian biely (Ciconia ciconia) na Slovensku

- provádění přírodovědných průzkumů

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: OZ Ciconia (SR), Pracovná skupina SZOPK a Gestorskej skupiny ŠOP pre výskum a ochranu bocianov (SR), SOS/Birdlife (SR), Správa CHKO Vihorlat (SR), Správa CHKO Latorica (SR)

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2133/91 do 31.03.2020.