ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/45

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Adresa sídla ZO:Panská 363/9
602 00 BRNO
IČ:708 82 631
Statutární zástupce (předseda):Doc. Mgr. Lubomír Tichý Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 434 564
e-mail: pshady[zavináč]email[tečka]cz
http://pshhady.cz/
http://lamacentrum.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: zvláště chráněné a ohrozené druhy rostlin a živočichů, polní plevele

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Hády a údolí Říčky, Hádecké lomy a okolí, Cesta rákosím v Růženině lomu

- vydávání periodických tiskovin

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Živočichové Hádů u Brna (1000 ks)

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: provoz malé farmy s lamou alpakou v lomu Džungle

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2368/2000 do 31.03.2020.