ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP - ODRY 70/13

Adresa sídla ZO:Sídliště Míru 952/13
742 35 ODRY
IČ:667 41 165
Statutární zástupce (předseda):Bc. Luděk Kostelník
Kontakty pro veřejnost:telefon: 725 149 485, 605 339 673
e-mail: kostelnik.ludek[zavináč]centrum[tečka]cz, k.l.wiltsch[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-odry.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy cyklistické

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:45
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ODRY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2520/91 do 31.03.2020.