ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 64/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Rousínov

Adresa sídla ZO:Rudé armády 895/74
683 01 ROUSÍNOV
IČ:653 41 414
Statutární zástupce (předseda):Ing. Marta Bradáčová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: mbradacova[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 3

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Počet členů:22
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROUSÍNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2302/91 do 31.03.2020.