ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 23/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Kladská

Adresa sídla ZO:Bezejmenná 480/8
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
IČ:750 35 561
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavla Tájková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 273 443
e-mail: info[zavináč]csop-kladska[tečka]cz, PajaBlazkova[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-kladska.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Mapování netopýrů v Karlovarském kraji, Osvěta veřejnosti, Biologický průzkum lokality Rybníčky U Kapličky, Biologický průzkum lokality "mez u Ošelína"

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Mnichovské hadce

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (700 ks; 2 x ročně)

Počet členů:19
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2697/02 do 31.03.2020.