ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 74/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 74/10

Adresa sídla ZO:U rybníka 27
753 56 OPATOVICE
IČ:228 45 488
Statutární zástupce (předseda):Alena Pavelková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 724 193
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:3
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce OPATOVICE a dále správní uzemí obce: okres Přerov
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-10-2421 do 31.03.2020.