ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 07/09

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Vlci

Adresa sídla ZO:Seifertova 285
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ:061 24 011
Statutární zástupce (předseda):Petr Lexa
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: lexapetr[zavináč]yahoo[tečka]com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ostatní činnost

jmenovitě: Praktická ochrana přírody.

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kralupy nad Vltavou.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 0757/2017 do 31.03.2020.