ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 72/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Ochránce

Adresa sídla ZO:Rybníčky 338
747 81 OTICE
IČ:712 21 051
Statutární zástupce (předseda):Ing. Michal Čižmár
Kontakty pro veřejnost:telefon: 553 759 989, 553 759 988
e-mail: kamil_lisal[zavináč]semix[tečka]cz, michal_cizmar[zavináč]semix[tečka]cz
http://natura.semix.cz/
http://www.zdravyzivot.com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: stepní teplomilná flóra, kuňka obecná, rosnička zelená,vodn ptactvo

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: U Stejčkova lomu, Kozmické ptačí louky, Raduňský mokřad

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Ochránce, 500 ks

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: http://natura.semix.cz/

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce OTICE a dále správní uzemí obce: Opava.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 93/2004 do 31.03.2020.