ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Vysoké Mýto

Adresa sídla ZO:Brteč 13
566 01 VYSOKÉ MÝTO
IČ:647 72 357
Statutární zástupce (předseda):Alena Nováková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 465 424 213, 723 010 862
e-mail: novakova.ala[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Vysoké Mýto - Vinice; Vysoké Mýto - Knířov, Vanice; Vysoké Mýto - Vraclav; Vysokomýtskými sady a parky

Ostatní činnost

jmenovitě: účast v soutěži Živá zahrada, kontrola jednotlivých zastavení naučných stezek

Počet členů:3
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VYSOKÉ MÝTO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1715/92 do 31.03.2020.