ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 36/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP KLETR

Adresa sídla ZO:Myslivecká 309/08
460 07 LIBEREC 3 – Jeřáb
IČ:750 81 229
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Hana Vedralová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 737 840 417
e-mail: hanka.vedralova[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.kletr.info
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 30

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: provoz a údržba miniarboreta

Počet členů:39
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LIBEREC 3 – Jeřáb.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-06-1216 do 31.03.2020.