ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 66/11

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Eresus

Adresa sídla ZO:U Stadionu 474
595 01 Velká Bíteš
IČ:050 91 233
Statutární zástupce (předseda):Bc. Tomáš Hamřík
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 453 461
e-mail: zoeresus[zavináč]gmail[tečka]com
http://https://www.facebook.com/csoperesus/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ochrana hmyzu a pavouků v PP Pláně.

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Ostatní činnost

jmenovitě: Inventarizační průzkum pavouků přírodní památky Pláně, výzkum vlivu ochranářského managementu na arachnofaunu v PP Pláně.

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Velká Bíteš.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 65761/2016 do 31.03.2020.