ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/64

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje

Adresa sídla ZO:Na Ořechovce 809/70
160 00 Praha 6 - Střešovice
IČ:075 61 831
Statutární zástupce (předseda):Tomáš Mejsnar
Kontakty pro veřejnost:telefon: 222 734 472
e-mail: csop[zavináč]sarka-lysolaje[tečka]cz
http://www.sarka-lysolaje.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast v EIA

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Praha 6 - Střešovice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2176/18 do 31.03.2020.