ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 58/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ASTACUS

Adresa sídla ZO:Školní 74
696 31 BUKOVANY
IČ:494 19 374
Statutární zástupce (předseda):Ing. Radim Kouřil
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:21
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BUKOVANY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1577/91 do 31.03.2020.