ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 63/08 Rochůs

Adresa sídla ZO:Lechova 571
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ:628 31 968
Statutární zástupce (předseda):Vítězslav Šilha
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 962 894, 572 556 612
e-mail: CSOPRochus[zavináč]email[tečka]cz, silha.V[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS hřiba Chřibáka, Spáčilova NS

Počet členů:19
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce UHERSKÉ HRADIŠTĚ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1578/91 do 31.03.2020.