ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 24/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody KYNŠPERSKO

Adresa sídla ZO:Náměstí 5.května 181/2
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ:050 76 714
Statutární zástupce (předseda):Ing. Eva Řezníčková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 721 948 246, 608 538 991
e-mail: , csop.kynspersko[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.facebook.com/csop.kynspersko
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kynšperk nad Ohří.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1315/15 do 31.03.2020.