ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/63

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace

Adresa sídla ZO:Zlešická 1846/1
148 00 Praha 4, Chodov
IČ:684 06 088
Statutární zástupce (předseda):Bc Martina Skohoutilová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: esorg.org[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.esorg.org
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Motýli, Botanicky cenné lokality

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Pre Prírodu (Slovensko), + nevládky v Indonésii

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Praha 4, Chodov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2231/91 do 31.03.2020.