ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ČSOP SALAMANDR

Adresa sídla ZO:Za Hážovkou 1819
756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
IČ:702 38 723
Statutární zástupce (předseda):Ing. Vojtěch Bajer
Kontakty pro veřejnost:telefon: 571 613 241, 777 949 268
e-mail: salamandr[zavináč]salamandr.info
http://www.salamandr.info
http://www.valasskakrajina.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: lesy, louky, křoviny, mokřady

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: BESKYDY - zpravodaj chráněné krajinné oblasti, náklad 1000 ks, formát A4, 16 stran, 2 x ročně

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 670/2000 do 31.03.2020.