ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 33/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Děčínsko

Adresa sídla ZO:Krokova 790/21
405 02 Děčín I
IČ:228 94 217
Statutární zástupce (předseda):Michal Mištera
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: info[zavináč]csopdecinsko[tečka]cz
http://www.csopdecinsko.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Ediční řada Příběhy z Labských pískovců

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Děčín I.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-11-0391 do 31.03.2020.