ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 74/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 74/08 ZBRAŠOV

Adresa sídla ZO:Teplice nad Bečvou 75
753 51 TEPLICE NAD BEČVOU
IČ:750 43 084
Statutární zástupce (předseda):Barbora Šimečková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 581 601 866
e-mail: zbrasov[zavináč]caves[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Environmentální výchova

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

Ostatní činnost

jmenovitě: péče o jeskyně a kras

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TEPLICE NAD BEČVOU.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-0852 do 31.03.2020.