ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Vyšší Brod

Adresa sídla ZO:Hrudkov 77
382 73 Vyšší Brod
IČ:22
Statutární zástupce (předseda):Zdeňka Horká
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 865 438
e-mail:
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: podpora hnízdění ptactva,

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 8 + 2 vedoucí

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Vyšší Brod.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1733/91 do 31.03.2020.