ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK

Adresa sídla ZO:Podlesí 32
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
IČ:708 93 675
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jitka Dvorská
Kontakty pro veřejnost:telefon: 733 651 127, 728 585 009
e-mail: jitkadvorskavm[zavináč]seznam[tečka]cz, mirek.dvorsky[zavináč]ochranci[tečka]cz
http://www.ochranci.cz
http://oddilfalco.ic.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: čápi, netopýři, obojživelníci, plazi

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 55

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

Počet členů:88
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2893/00 do 31.03.2020.