ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 20/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Blatná

Adresa sídla ZO:Riegrova 512
388 01 BLATNÁ
IČ:712 02 820
Statutární zástupce (předseda):Josef Jančar
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 743 299
e-mail: csopblatna[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop.cz/blatna
http://https://www.facebook.com/CSOPBlatna/
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: monitoring druhů ptactva, webový přenos z hnízda poštolek, hnízdní budky

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: pouze podíl - jen texty a foto na některé z tabulí NS Blatná

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: příprava podkladů pro "Ptáci Blatenska", pásma fotografií a prezentace o přírodě

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: výstava Příroda Blatenska (podíl), články v míst. tisku, spolupráce se ZŠ,SŠ,MěÚ,Sdruž.obcí Blatenska,Čes.spol.ornitologickou a její JČ pobočkou,knihovnou Strakonice, fotodokumentace přírody atd.

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BLATNÁ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2276/91 do 31.03.2020.