ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 36/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

Adresa sídla ZO:Kateřinská 73
460 14 Liberec
IČ:432 25 683
Statutární zástupce (předseda):Ing. Václav Köhler
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 737 790
e-mail: csopschkojh[zavináč]volny[tečka]cz
http://www.zo.zbojnici.cz
http://www.ranger.zbojnici.cz
http://www.souteze.zbojnici.cz
http://www.batsfamily.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: netopýr, lesní orchideje, obojživelníci

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: ježci, netopýři, veverky

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- účast v EIA

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 4

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 40

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Oldřichovské háje a skály, Fojtecké tisy

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Europarc Federation (EU), Naturschutzverein Zittauer Bergland e. V. (D)

Ostatní činnost

jmenovitě: projekt Junior Ranger ve spolupráci s Europarc Federation

Počet členů:60
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Liberec a dále správní uzemí obce: Libereckého kraje, včetně území CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2128/91 do 31.03.2020.