ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 56/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Ždánický les

Adresa sídla ZO:Kurdějov 130
693 01 Hustopeče u Brna
IČ:750 68 281
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Dagmar Langarová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 519 413 712, 728 459 615
e-mail: langarovi[zavináč]tiscali[tečka]cz
http://www.zdanickyles.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: pastva,sečení

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Park jaderneho instituta Alma Ata Kazachstan,Leitner technologies Slovensko

Ostatní činnost

jmenovitě: dezaktivace norm při hlubinné těžbě ,Termické zpracování plastu na ropný produkt,Vyvoj plasma generátoru.

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Hustopeče u Brna.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-1718 do 31.03.2020.