ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 55/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Morava

Adresa sídla ZO:Panská 363/9
602 00 Brno
IČ:035 13 904
Statutární zástupce (předseda):Ing. Adam Steidl
Kontakty pro veřejnost:telefon: 721 512 101
e-mail: petra.steidlova[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.csopmorava.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: zbytkové populace modráska ligrusového a jediná populace cikády viničné v ČR

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Ostatní činnost

jmenovitě: práce pozemkového spolku,získávání věcných práv k pozemkům,příprava manag. zásahů v dotčených lokalitách, působení v kampani stop palmovému oleji

Počet členů:21
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Brno.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-14-1901 do 31.03.2020.