ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 11/30

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Nyctalus

Adresa sídla ZO:Jasmínová 2665/29
106 00 Praha 10
IČ:750 81 717
Statutární zástupce (předseda):Ing. Dagmar Zieglerová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 523 599
e-mail: nyctalus[zavináč]email[tečka]cz
http://www.nyctalus.cz
http://https://www.facebook.com/zo.csop.nyctalus/
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: sledování a ochrana netopýrů

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Lom na chlumu

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Netopýři do kapsy, 2000 ks.

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: EUROBATS, EU

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s ČESON, s Českou speleologickou společností, s ČZU, s PřF UK

Počet členů:21
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Praha 10 a dále správní uzemí obce: ve věci ochrany netopýrů území hlavního města Prahy.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-06-1306 do 31.03.2020.