ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 59/11

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Jihlava

Adresa sídla ZO:Hamerníkova 2630/12
586 01 Jihlava
IČ:709 56 502
Statutární zástupce (předseda):Miloslav Bartoš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 047 084
e-mail: csop.jihlava[zavináč]email[tečka]cz
http://csop-jihlava.euweb.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: transfery obojživelníků, tůně pro obojživelníky,budky pro rorýse, mapování skorce vodního a umisťování hnízdních budek, monitorování výskytu ptactva na Vysočině

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 11

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 16

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: kapesní kalendáře na aktuální rok s fotografií z činnosti spolku, 200ks,

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: 1x ročně 1 ks vázaná kronika činnosti spolku

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: údržba chráněných území, výsadba stromků, pořádání klubových večerů s hosty s tématikou ochrany přírody, dobrovolná pomoc v útulku pro nalezená zvířata, dobrovolný dohled nad městskou zelení

Počet členů:60
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Jihlava a dále správní uzemí obce: kraje Vysočina.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 159/02 do 31.03.2020.