ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody CIESZYNIANKA

Adresa sídla ZO:Dolní Marklovice 268
735 72 Petrovice u Karviné
IČ:019 63 465
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Tomáš Krajča
Kontakty pro veřejnost:telefon: 733 384 944
e-mail: cieszynianka.csop[zavináč]email[tečka]cz
http://cieszynianka.csop.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Výřez kleče v PR Smrk pro SCHKOB. Kosení mokřadní louky s mečíky a kruštíky. Kosení louky se žluťuchou lesklou. Kosení louky v PP Hraniční Meandry Odry, aj. 2 mapovací projekty

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 8

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Noci netopýrů v Karviné a Frýdku-Místku. Účast na 2 konferencích. 2 odborné články a zmínka o nás v tisku.

Počet členů:35
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Petrovice u Karviné a dále správní uzemí obce: území okresů Karviná a Frýdek - Místek
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-13-1266 do 31.03.2020.