ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 29/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ROKYCANY

Adresa sídla ZO:Švermova 748/II
337 01 Rokycany
IČ:001 13 239
Statutární zástupce (předseda):Pavel Moulis
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 239 922, 371 722 686
e-mail: pavel.moulis[zavináč]tiscali[tečka]cz
http://www.csop.erc.cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě:

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: raroh velký

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 32

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:91
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Rokycany.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1809/91 do 31.03.2020.