ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Zlatá studánka

Adresa sídla ZO:Matyášova 937
560 02 Česká Třebová
IČ:711 88 169
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavlína Vomáčková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 717 350, 608 233 044
e-mail: pavlina.vomackova[zavináč]sezna[tečka]cz, duskhana[zavináč]seznam[tečka]cz
http://zlatastudanka.probit.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: vytvořen projekt Živá zahrada na zahradě ZŠ Habrmanova Č.T.

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: ekoporadna pro veřejnost

Počet členů:41
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Česká Třebová.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2778/2003 do 31.03.2020.