ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 43/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Smiřice

Adresa sídla ZO:Nývltova 61
503 03 Smiřice
IČ:062 73 611
Statutární zástupce (předseda):David Stojan
Kontakty pro veřejnost:telefon: 775 677 370
e-mail: csopsmirice[zavináč]seznam[tečka]cz
http://csopsmirice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů, Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: realizace projektu Stezky k udržitelnosti Na Plivátkách

Počet členů:28
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Smiřice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 0829/17 do 31.03.2020.