ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 55/18

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie

Adresa sídla ZO:Sokolská 1095
280 02 Kolín 2
IČ:045 64 227
Statutární zástupce (předseda):Josef Grábner DiS.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 770 147 324
e-mail: kancelar[zavináč]arboristickaakademie[tečka]cz
http://www.arboristickaakademie.cz
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Metodická příručka Výsadba stromů, náklad 2000 ks

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: EAC Německo, Lotyšsko, Španělsko

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce na vývoji ETPS standard

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kolín 2.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1870/15 do 31.03.2020.