ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 20/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP STRAKONICE

Adresa sídla ZO:Zámek 1
386 01 STRAKONICE
IČ:709 71 498
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jan Juráš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 721 658 244
e-mail: posta[zavináč]csop-strakonice[tečka]net, v.hrdlicka93[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.csop-strakonice.net
http://https://www.facebook.com/CSOPStrakonice
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: BUTEO, transfer obojživelníků, ptačí budky, ochrana netopýrů, ochrana rorýsů a břehulí

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 35

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 16

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- informační centrum, ekologické centrum

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana hospodářských zvířat, propagace veganské stravy

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s ČSO

Počet členů:49
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce STRAKONICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1843/91 do 31.03.2020.